Vuokrasopimuksen tekeminen

Teimme asiakasyrityksemme (kiinteistöyhtiö) puolesta vuokrasopimuksen. Vuokralaiseksi tuli henkilö perustettavan osakeyhtiön lukuun. Vuokrasopimus oli allekirjoitettu ennen kuin perustamissopimus. Vuokralainen joutui taloudellisiin vaikeuksiin, lopetti toimintansa eikä pystynyt suoriutumaan vuokraveloista. Kyseessä oli vuoden määräaikainen sopimus.

Ratkaisu:

Kerroimme asiakasyrityksellemme, että vuokrasopimuksen tehnyt henkilö on yhteisvastuullinen vuokrasta (OYL 9§ Rekisteröinnin oikeusvaikutukset). Asiakasyrityksemme sai jokaisen sentin vuokrasta määräaikaisen vuokrasopimuksen loppuun asti, vaikka ko. yritys meni konkurssiin.

Sopimukset ennen perustamissopimusta

Kääntäen tuo äskeinen tapaus.

Mikäli ko. yrittäjä olisi meidän avustuksella perustanut osakeyhtiön olisimme neuvoneet häntä tekemään perustamisopimukseen maininnan vastuun siirtymisestä. Näin ko. henkilö olisi voinut hyvinkin tehdä maailmanympärysmatkan säästämillään rahoilla.