Palkanlaskenta

Palkanlaskennan palvelut tarpeesi mukaan.

Palkanlaskenta ja palkkahallinto muodostavat tärkeän kokonaisuuden yrityksen taloudenhallinnassa. Palkanlaskenta on tärkeää suorittaa ajallaan, oikean suuruisena sekä kaikkien lakien ja määräysten mukaisesti. Työntekijät arvostavat yritystä, joka maksaa palkat varmasti ajallaan ja oikein. Verottajakaan ei pääse rankaisemaan vähennyskelvottomilla sanktioillaan, kun asiat on ajallaan hoidettu.

Pelkän palkanmaksun ja viranomaisraporttien lisäksi tilitoimistomme hoitaa sovittaessa myös palkka- ja työtodistukset, lomaseurannat ja näihin liittyvät raportoinnit.

Miksi ulkoistaa palkanlaskenta?

Säästä aikaa ja keskity olennaiseen, ole huoletta

Palkanlaskennan ulkoistamisella pyritään useimmiten kustannus- ja aikasäästöihin. Pienissä yrityksissä ei useimmiten ole kannattavaa palkata koko- tai edes osapäiväistä taloushallinnon osaajaa.

Ulkoistamalla palkanlaskennan voit yrittäjänä itse keskittyä yrityksesi tuottavaan ydintoimintaan ja säästää aikaa olennaisiin asioihin, kuten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä myyntiin.

Voit unohtaa palkanlaskennan varamiehityksen järjestämisen, minimoida riskit ja palkkajärjestelmän vanhenemishuolet. Yritys on myös melko haavoittuvainen, mikäli palkanlaskenta on yhden henkilön varassa. Meillä on aina varahenkilö lomille ja muihin poissaoloihin.

 

Tieto muuttuu ja lainkiemuroita on valtavasti

Vuosittaiset lainmuutokset edellyttävät palkanlaskentaan liittyvien tietojen jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä. Esimerkkeinä mainittakoon mm.
Kuka kuuluu milloinkin TyEL:n piiriin?
Ovatko vuosilomiin liittyvät yksityiskohdat varmasti hanskassa?
Saiko lomaa siirtää, jos on sairaana?
Miten lasketaan lomarahat ja bonukset sekä pitääkö niitä aina maksaa?
Pitääkö bonuksista maksaa myös lomakorvaus?
Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on kallista, ja virheiden korjaaminen palkanlaskennassa voi tulla sitäkin kalliimmaksi. Ulkoistaminen onkin osa riskien minimoimista.

Palkanlaskentaan ja henkilöstöhallintoon sisältyy paljon säädöksiä; työaikalaki, vuosilomalaki sekä työehtosopimukset. Perehtyminen palkanlaskentaan vie oman aikansa, jonka ajan yrittäjä voisi käyttää yrityksen ydintoimintoihin.

Lakisääteiset velvollisuudet

Huolehdimme puolestasi lakisääteisistä ennakonpidätys – ja sosiaalivakuutusmaksutietojen sekä vuosi-ilmoitusten antamisesta sekä halutessanne myös esimerkiksi työntekijälle annettavista todistuksista, työsopimuksista sekä työaikaliukumien seurannasta.

 

Nykyaikaiset sähköiset, uuden sukupolven toimitustavat vai perinteinen paperilaskelma postin jakamana?

Nykyaikaisin tapa on toimittaa palkkalaskelma suoraan verkkopankkiin, mutta silti myös vanhat toimitustavat onnistuvat meiltä.

Matka- ja kululaskujen sujuva toteuttamis- ja käyttötapa on tärkeää niin yrityksen liiketoiminnan kuin työntekijöiden tyytyväisyyden kannalta. Toimivat prosessit keventävät huomattavasti hallinnollista työtaakkaa ja turhautumista. Matkalaskut ja kululaskut on mahdollista tehdä helposti samalla sovelluksella- esimerkiksi älypuhelimella missä ja milloin vain. Sovellus laskee jopa päivärahat ohjelmoidulla laskurilla puolestanne. Voit helposti liittää kulukuitit matkalaskuun.

 

Työajankirjaus helposti- missä ja milloin vain

Työajankirjaus on työnantajan lakisääteinen velvollisuus, johon me tarjoamme tehokkaan työkalun. Työajankirjaus on tehty helpoksi työntekijälle, sillä työajat voi merkitä silloin, kun se

parhaiten sopii – vaikkapa älypuhelimella.

Myös paperilla toimitettu aineisto otetaan toki vielä vastaan.

 

Mitä palveluja yrityksesi tarvitsee?

Yleisesti palkanlaskennan kpl hintaamme kuulu palkkakausikohtaisten palkanlaskentatietojen syöttäminen palkanlaskennan järjestelmiin sekä kuukausittainen ennakonpidätys + sotumaksun (sairausvakuutusmaksun) ilmoittaminen ja vuosittainen verottajalle tehtävä vuosi-ilmoitus sekä vuosi-ilmoitukset tapaturmavakuutus-, eläke- sekä työttömyysvakuutusyhtiöön. Sovittuun kpl-hintaan kuuluu lisäksi myös loma – ja lopputilipalkkojen laskeminen.

Yleinen käytäntö on, että yrityksestä on meille päin yksi yhteyshenkilö +varahenkilö, tarvittaessa voimme sopia muusta käytännöstä. Yhteistyö perustuu luottamukseen ja ajoissa toimitettuun palkanlaskenta-aineistoon.

Halutessasi voit vielä tuoda palkka-aineiston paperilla tai lähettää palkka-aineiston sähköisesti missä ja milloin vain. Käyttämämme Netvisor järjestelmän kautta voi työntekijä itsekin ilmoittaa tuntinsa, josta tiedot ohjautuvat esimiehen hyväksyttäväksi ennen maksua.

 

Mitä palveluja sinä tarvitset? Ota yhteyttä, niin keskustellaan, miten voimme auttaa sinun yritystäsi.